kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Při budování obří protipovodňové hráze nad místní částí Čelechovic na Hané – Studencem, přineslo velmi cenný archeologický název. Vykopávky odkryly pozůstatky jedné z největších keltských osad na celém území Moravy.

Jedním z nejvýraznějších nálezů pak byla zlatá mince z období prvního století před Kristem - 1/8 statéru takzvaného mušlovitého typu bójské provenience. Archeologové zjistili, že se v místě nacházela rozsáhlejší nížinná osada Keltů z pozdní doby laténské. Vedle sloupových jam indikujících existenci nadzemních kůlových staveb a běžných jam (zásobnice, sklípky), tvořících hospodářské zázemí sídliště, jde hned v jedenácti případech o příznačné zahloubené chaty, takzvané polozemnice, sloužící nejspíše jako výrobní objekty.

Zdroj: prostejovsky.denik.cz

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více