kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Ve dnech 24. července až 14. října 2021 probíhal v severní části území Čelechovice na Hané, v údolí pod polohou s pomístním názvem „Skřivaň“, záchranný archeologický výzkum vyvolaný stavbou vodohospodářských opatření, polní cesty a krajinné zeleně.

V návaznosti na realizované zemní práce se podařilo zachytit, odkrýt a zdokumentovat celkem 33 archeologických objektů a situací reprezentujících dvě výrazné etapy dosud neznámého osídlení tohoto místa. V prvním případě jde o sídliště ze střední doby laténské (rámcově 3. století před Kristem), k jehož existenci můžeme vztáhnout i známé keltské pohřebiště narušené při budování železniční trati již v roce 1882.
Mezi nálezy patří: kolekce keramiky, zvířecích kostí, na dvě poloviny rozlomený švartnový náramek či drobná keltská mince. Archeologicky velmi cennými jsou fragmenty keltské nádoby s unikátní vhloubenou výzdobou, která poukazuje na kontakty směrem k severu, do oblasti tzv. przeworské kultury.

Lokalita: Čelechovice na Hané (okr. Prostějov)
Zdroj: ÚAPP Brno

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více