kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Na samém jihozá­padním okraji vesničky Hradiště, východně od bývalého statku u Ptáčníků, se na po­zvolně se sklánějícím svahu rozkládají zčás­ti silně orbou poškozené čtyřúhelníkové va­ly.

V nadmořské výšce 460 metrů se jeví ob­délník o rozměrech zhruba 120 x 90 m, při­čemž valy dosahují výšky až 2-3 metrů. Nároží valů byla patrně vyvýšená. Valy při­tahovaly pozornost nejen regionálního vlastivědného pracovníka a ředitele netolické školy F. Hampla, ale i archeologa Bed­řicha Dubského; oba v nich již před rokem 1913 a potom v letech 1920-24 prováděli povrchové sběry a menší výkopy. Tehdy byl pořízen i první plánek poněkud lépe než dnes zachovalé archeologické památky, kterou do rozpětí 3.-1. století datují zlom­ky tuhové hřebenované keramiky uložené v netolickém muzeu. Jedná se o svatyni a shromaždiště Keltů, kde možná probíhaly i další aktivity. 

Lokace: Malovice Okres: Prachatice, Jihočeský kraj, Keltové

Zdroj: Encyklopedie Keltů v Čechách

Související články

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více