kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Významný nález v mohyle - úžasná železná sekyra s bronzovou rozšklebenou dračí tlamou se po více než 2500 letech dostala na světlo světa při archeologických vykopávkách mohyl v Rudickém lese u hájovny Bezděkov v letech 1903-05.

Vedle nálezů z doby bronzové obsahovaly mohyly 79 a 80 pohřby s inventářem ze 6. a 5. století (tzv. dodatečný pohřeb v mohyle (HD3/LT A): keramiku, bronzový hladký náramek, železné nože, sekáče, hroty kopí, kroužky a zmíněnou železnou sekyrku s bronzovým týlem, která byla vyrobena na Sibiři, v prostoru mezi Uralem a dnešní Čínou, Ananinská kultura

kaliste sekerawsekery ananinska kulturaw

Související články

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více