kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

- žárový hrob z 6.-5. století
- 1921 hroby ze 4.-3. století, hrob bojovníka se zlomeným mečem
- kostrový hrob ze 4.-3. století
- koncem 19. století zde byly zachyceny stopy keltského sídliště. Dvě jámy s keramikou patrně z 1. století byly prozkoumány v roce 1940
- v roce 1936 byl vykopán hromadný nález, depot minimálně 83 výhradně železných předmětů o hmotnosti téměř 15 kg - sekyry, nože, dále srp, kosu, radlici, ovčácké nůžky, klíč, průbojník, „majzlík", kladivo, výhňovou lopatku, různá kování a součásti vozu, část řetězu, hrot z kopí, dále závěs pro kotel, zřejmě votivní dar v blízkosti řeky Labe, datování LT D1
- nálezy zlatých mincí

Datování: Keltové - doba laténská

Literatura:
Horáková-Jansová, L. 1955: Laténská tuhová keramika v Čechách. In: PA 46, s. 134-184., s. 144;
Filip, J. 1956: Keltové ve střední Evropě. Praha., s. 353.
Rybová, A. - Motyková, K. 1983: Der Eisendepotfund der Laténezeit von Kolín. In: PA 74, s. 96-174, s. 96-174;
Waldhauser, J. 1990a: Problematika depotu železných předmětů z Kolína. In: Archeologické fórum 1, s. 74-83, s. 74-83;
Motyková, K. - Sedláček, Z. 1990: Osídlení ze starší doby římské v Kolíně - Radovesnicích I. In: AR 42, s. 270-283, s. 278.

Lokace: Okres: Kolín, Středočeský kraj

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více