kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

Zbytek kdysi rozsáhlé mohylové nekropole, na níž se pohřbívalo ve střední doby bronzové a potom v 6.-5. století, představují dvě skupiny o 17 a 8 mohylách, vztah k hradisku Svržno.

Nejvýznamnější nálezy byly získány v "knížecí" kamenné mohyle s dvoukolovým vozem číslo IX, nad nímž byl navršen 1,8m vysoký násep o průměru 15,3 m. Mrtvý byl v 5. století spálen a vybaven dvěma železnými "uzdami", šesti bronzovými falérami a dalšími součástmi koňského postroje, kopím se železným hrotem, sekáčem a záponou z téhož materiálu, dále minimálně dvěma nádobami.
V mohyle XIII byla nalezena bronzová situla (stamnos), jedna z těch, které byly vyráběny v Etrurii od poloviny 6. do průběhu 4. století. Příznačný je dekor lotosového květu.
6./5. st. – 5. st. – Ha D2/3 – LT A
postupné bohatnutí pohřbených

mirkovice planw mirkovice planw mirkovice planw mirkovice planw mirkovice planw  

Datování: Keltové - doba laténská

Literatura:
Chytráček, P. 1990: Mohylové pohřebiště u Mírkovic (okr. Domažlice). In: PA 81, s. 74-139., s. 74-139.

Lokace: Mírkovice, Okres: Domažlice, Plzeňský kraj

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

 

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více