kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

Hrazený výšinný areál (oppidum) na ostrožně

- malá rozloha 13 ha, možná je i varianta, že se jedná o castellum
- Hradba s kamenným lícem a vertikálními břevny, hradební těleso s dřevěnou armaturou, brána klešťovitého typu.
Zkoumáno 1949–51, 1980 opevnění, vnitřní zástavba jen v malém rozsahu z konce 2. a první poloviny 1. století. Datování LT C2–D1
- 1932 nalezeny v okolí železné předměty z doby okolo roku 500 meč, dva hroty kopí, dva sekáče
- 1884 nalezeno osm bronzových falér, ozdob koňského postroje, které spolu s kruhovou destičkou a kruhem, zřejmě pohřeb s vozem v mohyle z 5. století, Ha D2/3 až LT A

Protáhlá ostrožna nad vltavským údolím. Opevnění oppida bylo tvořeno kamennou hradbou a pro vstup jsou ještě dnes patrné dvě vstupní brány.

Lokace: Obec Nevězice | Okres Písek | Jihočeský kraj
Expozice: Hradiště
Datování expozice: Doba železná | Keltové - vzniklo koncem druhého století a zaniklo někdy v první polovině prvního století

Oppidum vybudováno na ostrožně nad Vltavou. Ostrožna je přístupná pouze po šíji široké 100 metrů, ostatní strany se místy prudce svažují k řece Vltavě a k potoku.
Na přístupové šíji stálo mohutné, dodnes patrné opevnění tvořené mocným náspem s dřevěnou konstrukcí, s čelní žulovou zdí a příkopem vytesaným ve skále.  Konstrukce
hradby je roštová s čelní kamennou plentou členěnou svislými břevny v rozestupu ca. 1 m. Příkopy byly široké 3–6 m a hluboké 1,5–1,8 m. Pravděpodobně se jednalo o strážní a ochranné centrum při vltavské cestě. U vstupní brány B bylo při archeologickém průzkumu zjištěno, že byla vypálena. Rekonstrukci této brány najdete v Archeoparku Prášily, viz ArcheoparkPrasily.cz

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Fotogalerie:Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více