kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Na rozhraní katastrů obce Podmoky a města Krásné Hory nad Vltavou (okr. Příbram) byla prozkoumána v letech 2015-2020 nová lokalita.

Objekt se pravděpodobně skládá ze dvou obdélníkovitých částí západovýchodní orientace, z nichž v terénu je nejvíce patrný jižní val východního obdélníku. Ze západního objektu je v terénu patrná část západní linie. Podle zachovalého reliéfu se usuzuje, že by se hypoteticky mohlo jednat o snad až dvoudílný ohrazený areál z doby laténské (tzv. Viereckschanze). V současné chvíli však není k dispozici žádné datování zachovalých terénních reliktů ani podpovrchových situací a jejich vnitřní struktura je též neznámá. Ani poměrně rozsáhlý magnetometrický průzkum nepřinesl jasné
doklady ohrazení či obvodové zástavby, typické pro objekty typu Viereckschanze.

Bylo nalezeno velké množství nálezů - mince, bronzové a železné výrobky,... Datování aktivit na lokalitě se opírá o řadu mimořádných nálezů, včetně pěti mincí, a lze je vymezit intervalem LT B2b–C1a až LT D. Datovatelné spony ukazují především na stupeň LT C2.
Na mimořádnost lokality ukazuje kromě jejího půdorysu a mincí i množství železných artefaktů, které je velmi vysoké a předčí díky využití detektoru kovů a příhodným půdním podmínkám většinu známých laténských sídlišť v Čechách.

Zdroj: Daniel Bursák, Jan John, Rastislav Korený, František Míček: Podmoky (okr. Příbram) : nová laténská Viereckschanze?, Archeologické výzkumy v jižních Čechách. -- ISSN 0231-8237. -- ISBN 978-80-7646-010-2.-- Roč. 33 (2020), s. 153-177

Související články