kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

 1. V lokalitě Kamenný stůl se nachází výšinné sídliště - hradiště o rozloze ca 7 ha. Zlomky keramiky, bronzový prsten (LTB), zlomek modrého skleněného náramku a polovina
  běhounu rotačního žernovu.
  Datování: neolit, eneolit, doba bronzová, doba halštatská, Keltové - doba laténská LTB–D.
  Literatura:
  Turek, J. – Daneček, V. – Kostka, M. 1998: Kamenný stůl – polykulturní pravěké sídliště v Praze-Vinoři. Archaeologica Pragensia 14, s. 7–31.
  Kotýnek, M. 2016: Osídlení výšinných poloh ve střední až pozdní době laténské, Archeologie západních Čech, s. 41
 2. bronzové předměty, patrně z hrobů ze 4.-3. století  (Bureš 1987, s. 107)
 3. sídliště (Kuna 1998, s. 315)

Datování: Keltové - doba laténská

Literatura:
Čtverák et al. ext link 15 2003, Encyklopedie hradišť v Čechách, Libri
Bureš, M. 1987: Plochá kostrová pohřebiště doby laténské v Praze. In: Archaeologica Pragensia 8, s. 5-123
Kuna, M. 1998: Povrchové sběry v povodí Vinořského a Mratínského potoka. Katalog nálezů z let 1986-1990. In: Výzkumy v Čechách 1996-7, s. 291-338.

Lokace: Praha-Vinoř – Kamenný stůl, kraj Praha

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více