kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Literatura:

Čtverák, V. 1980: Keltské kostrové hroby z Královic, Siřejovic a Zvoleněvsi. In: AR 32, s. 72-77.
Čtverák, V. 1986: A fortified settlement of late hallstatt period at Poříčany (central Bohemia). In: Archeology in Bohemia 1981-85, s. 109-114. Prague.
Čtverák, V. 1997: Poříčany, okr. Nymburk. Struktura pravěkého až raně středověkého osídlení. In: Archeologie ve středních Čechách 1, s. 7-33.
Čtverák, V. 1999: Osídlení okolí hradiště Závist od mohylové kultury střední doby bronzové po časný latén. In: Archeologie ve středních Čechách 3, s. 101-112.
Čtverák, VI. - Holodňák, P. - Sigl, J. 2000: K nálezu žernovu tzv. řeckého typu v Chrudimi. In: AR
Čtverák, V. – Ulrychová, E. 2001: Komplex Češov, okr. Jičín, fenomén v české archeologii? Archeologie ve středních Čechách 5, s. 365–404.
Čtverák, V. – Lutovský, M. – Slabina, M. – Smejtek, L. 2003: Encyklopedie hradišť v Čechách, Libri
Čtverák, V. 2006: Praha železná. Starší doba železná (Ha C –LT A, přibližně 800–370 př. n. l.). Praha pravěká (vyd. M. Lutovský, L. Smejtek), 591–715. Praha.

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více