kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Rakovice (okr. Písek) - při leteckém snímkování nalezeny čtyřúhelníkové valy.

Valy o rozměrech 116 x 79 m byly prozkoumány v roce 2001. Sonda příkopem doložila na dně zašpičatělou podobu. Šířka příkopu byla 4,6 m a hloubka 2,15 m od současného povrchu. Řez hradbami přinesl zajímavý poznatek, že hradba v této části Viereckschanze musela mít kamennou vnitřní konstrukci, což je u míst, jako je tato, mimořádně neobvyklé.

Zdroj: Encyklopedie Keltů - Dodatky