kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské - oppidum

Hrazený výšinný areál (oppidum) o rozloze 88–90 ha (v jednotlivých fázích). R. 1877 byl v areálu nalezen depot asi 700 mincí uložených původně v koženém měšci, obsahující zlaté mušlovité statéry i mince typu Athéna-Alkis. Téměř celý poklad byl roztaven. Z lokality pocházejí zřejmě stovky dalších mincí, většinou rozkradených.
Soubor nálezů z lokality obsahuje kromě mincí tisíce bronzových, kostěných, železných aj. předmětů a zlomků keramiky i jednu z největších kolekcí laténských skleněných předmětů v Evropě.

Stradonice - Oppidum ext link 15

  • počátkem 90. let 20. století nález depotu železných předmětů vně hradby oppida. Depot obsahoval radlici, krojidlo, čtyři krátké kosy či srpy, sekerku s obdélnou tulejí a dále zlomky pocházející pravděpodobně z rožně. Vzhledem k místu uložení se uvažuje o votivním daru, hmotnost 5,5 kg, Také bylo nalezeno několika zlatých mincí v hloubce pouhých 60 cm, datování LT D1
    Literatura: Waldhauser, J. 1995e: Detektory získané nálezy z keltského oppida u Stradonic. In: AR 47, s. 418-125.
  • Nález lidské figurky je popsán v publikaci Keltské hlavy a postavy  ext link 15

Datování: Keltové - doba laténská

Literatura:
Píč, J. L. 1903: Hradiště u Stradonic jako historické Marobudum. In: Starožitnosti země České. Praha.

Lokace: Okres: Beroun, Středočeský kraj
Období: halštat, Keltové, doba římská

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Zdroj: Venclová, N. ext link 15 ed. 2008 (2008a): Archeologie pravěkých Čech 7. Doba laténská. Praha.

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více