kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

Poloha, kterou si Keltové vybrali k založení pevnosti, byla od přírody výborně chráněna. Až 120 m vysoké skalnaté srázy směrem k Vltavě a Křemžskému potoku. Plocha 26 hektarů je rozčleněna
na dva vrcholky, opevněné zřejmě samostatně vnitřními valy, a sedlo mezi nimi. Na západní straně, kde plocha oppida souvisí s okolním terénem, vznikly dva souběžné valy, lemované na vnější straně příkopy. Vnitřní val byl mocnější a průkop jím napříč vedený odhalil první zdejší pozoruhodnost - valovou konstrukci. Šíře základu byla asi 7 m. Čelní strana byla tvořena zdí z kamenů kladených nasucho drženou kolmými dřevěnými kůly, které stály asi 1 m od sebe a určitě byly vyšší než 1,7 m, což je největší zachovaná výška hradby. Druhou zajímavostí jsou nízké hřbety hustě příčně členící prostor mezi oběma valy, široký asi 15 až 20 metrů. Vstupní brána byla dlážděna a měla klešťovitý tvar.
Při založení Třísova měla nepochybný význam i ložiska tuhy v blízkém okolí, o jejímž využití nás informuje početná nalezená keramika (až 70-80 % všech nádob), a ložiska železné rudy.
Na severní akropoli byla nalezena osmiboká (oktogonální) stavba, která je považována za kultovní okrsek, viz Třísov - kultovní stavba ext link 15.
Byly zvažovány čtyři varianty původního názvu oppida - Trisiacum, Magodunum, Abilunon ext link 15, Furgisatis, poslední dva jmenované - známé z Ptolemaiovy mapy.

Oppidum Třísov ext link 15
Třísov - kultovní stavba ext link 15
Oppidum Třísov pro turisty ext link 15

Datování: Keltové - doba laténská

Literatura:
Břeň, J. 1966: Třísov, keltské oppidum. Praha.
Drda, P. - Rybová, A. 1997: Keltská oppida v centru Boiohaema. In: PA 88, s. 65-123.
Drda, P. - Rybová, A. 1998: Keltové a Čechy. Praha.

Lokace: Holubov Okres: Český Krumlov, Jihočeský kraj

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Třísov na Archeologický atlas ČR ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více