kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Břeň Jiří literatura

Břeň, J. 1955: Černé (švartnové) náramky v českém laténu. In: Sborník Národního muzea 9 (řada A), s. 3-42.
Břeň, J. 1956: Oppidum Holubov - Třísov (Předběžná zpráva o výzkumu Národního muzea z let 1954-55). In: Časopis Národního muzea 125, s. 5-16.
Břeň, J. 1960: Nový umělecký sloh. Keltské civilizační impulsy. In: Pravěk Československa, s. 292-334. Praha.
Břeň, J. 1964: Význam spon pro datování keltských oppid v Čechách. In: Sborník Národního muzea 18 řada A, s. 195-289.
Břeň, J. 1965: Laténský kostrový hrob z Křince u Nymburka. In: Časopis Národního muzea 144, s. 146-154.
Břeň, J. 1966: Třísov, keltské oppidum. Praha.
Břeň, J. 1973: Pozdnělaténská malovaná keramika v Čechách. In: Sborník Národního muzea 27 (řada A), s. 105-155.
Břeň, J. 1975: Zvláštní typy sídlištních objektů na keltském oppidu v Třísově u Českého Krumlova. In: Časopis Národního muzea 144, s. 119-136.
Břeň, J. 1978: Třísov, o. Holubov, okr. Český Krumlov. Výzkumy v Čechách 1975, s. 93.
Břeň, J. 1981: Výzdoba šperku z Chlumu u Zvíkovce. In: Praehistorica 8, s. 179-182.
Břeň, J. 1981a: Celtic oppidum at Třísov, S. Bohemia. In: Archaeology in Bohemia 1981-1985, s. 104-105.
Břeň, J. 1981b: Třísov, o. Holubov, okr. Český Krumlov. Výzkumy v Čechách 1976–1977, s. 146.
Břeň, J. 1984: Keltové v jižních Čechách. Katalog výstavy. České Budějovice.
Břeň, J. 1984: Třísov, o. Holubov, okr. Český Krumlov. Výzkumy v Čechách 1980–1981,s. 126.
Břeň, J. 1987: K výrobě tuhové keramiky na keltském oppidu v Třísově, okr. Český Krumlov. In: Časopis Národního muzea 156, s. 1-10.

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více