kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Literatura

Břicháček, P. 1989: Záchranný výzkum na hradě Orlíku nad Vltavou (o. Písek). In: Casteollogica bohemica 1, s. 331-333.
Břicháček, P. - Beranová, M. 1993: Beitrag zur Erkundung der landwirtschaftlichen Produktion in der späthallstattzeitlichen und latěnezeitlichen Periodě in Bohmen. In: AR 45, s. 251-267.
Břicháček, P. - Braun, P. - Košnar, L. 1991: Předběžná zpráva o výzkumu v Sedlci (okr. České Budějovice) v letech 1980-1987. In: AR 43, s. 436-446.
Břicháček, P. - Frôhlich, J. 1993: Sídliště z doby římské v Probulově. In: Archeologické výzkumy v jižních Čechách 8, s. 67-74.
Břicháček, P. - Charvát, P. - Matoušek, M. 1983: Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu v Berouně 1979-1980. In: AR 35, s. 377-386.
Břicháček, P. - Chytráček, M. 1994: Zapomenuté archeologické nálezy z Chudenicka. In: Chudenice - archeologie, dějiny, současnost, s. 8-16. Praha
Břicháček, P. - Krajíc, R. 1994: Die hallstattzeitliche Besiedlung im historischen Stadtkern von Tábor. In: Archäol. Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/ West- und Sudbóhmen, s. 43-48.

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více