kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Literatura:

Budinský, P. 1966: Příspěvky k pravěku severozápadních Čech. Teplice.
Budinský, P. 1968: Libkovice (MariánskéRadčice), Jenišův Újezd, Hostomice, významná naleziště doby laténské v Podkrušnohoří, I. část Libkovice. Teplice.
Budinský, P. 1970: Libkovice (Mariánské Radčice)... II. část Jenišův Újezd. Teplice.
Budinský, P. 1971: Výskum v severozápadnej časti hostomickej tehelni v r. 1967-1968. In AR 23, s. 27-52.
Budinský, P. 1972: Výskum v severnej časti hostomickej tehelni v r. 1968. In AR 24, s. 615-628.
Budinský, P. 1974: Výskum v západnej časti hostomickej tehelni v roce 1967-69. In: AR 26, s. 348-385.
Budinský, P. 1977: Příspěvky k pravěku Podkrušnohoří ve sbírce teplického muzea. Teplice.
Budinský, P. 1978: Teplicko v pravěku II. Teplice.
Budinský, P. 1981: Archeologické nálezy z Lounská a z území mimo Severočeský kraj ve sbírce teplického muzea. Teplice.
Budinský, P. 1981a: Príspevky k dobe halštatskej a laténskej z nalezisk mimo Severočeský kraj v zbierke teplického múzea. In: Praehistorica 8, s. 183-185.
Budinský, P. 1983: Keltské kostrové hroby z Podkrušnohoří ve sbírce teplického muzea. Teplice.
Budinský, P. 1985: Archeologické nálezy z Litoměřicka a z neznámých nalezišť ve sbírce teplického muzea. Teplice.
Budinský, P. 1986: Výzkumy a přírůstky Archeologického odboru krajského muzea v Teplicích v letech 1972-1981. Teplice.
Budinský, P. 1987: Libkovice... viz Budinský 1968. část III-l Hostomice, rekonstrukce naleziště a prameny. Teplice.
Budinský, P. 1988: Libkovice... viz Budinský 1968. ČástIII-2. Hostomice, vyhodnocení naleziště a závěr. Teplice.
Budinský, P. 1994: Keltské kostrové hroby z Litoměřicka a Lounská v archeologické sbírce teplického muzea. Teplice.
Budinský, P. 1996: Mladohalštatský až časně laténský sídlištní materiál z Litoměřicka a z Lounská v archeologické sbírce teplického muzea (fond Teplice). Teplice.
Budinský, P. 1997: Výzkum prakeltské osady u Hostomic (okres Teplice) v letech 1970-1997.1. Archeologické prameny. Teplice.
Budinský, P. 1999: Výzkum prakeltské osady u Hostomic (okres Teplice) v letech 1970-1977. II. Vyhodnocení archeologických pramenů a závěr. Teplice.
Budinský, P. et al 1981: Archeologické výzkumy v severních Čechách v roce 1981. Teplice.
Budinský, P. et al 1989: Výzkumy a přírůstky archeologického odboru Krajského muzea v Teplicích v letech 1982-1986. Teplice.
Budinský, P. et al 1994: 110 let archeologické práce teplického muzea (1884-1994). Teplice.
Budinský, P. - Muška, J. 1998: Archeologický výzkum polykulturniho naleziště u Nechválíc na Tepličku v letech 1981-1982 - osídlení z pozdní doby halštatské až z časné doby laténské. In: Zprávy a studie regoinálního muzea v Teplicích 22, s. 23-55.
Budinský, P. - Waldhauser, J. - Kosík, J. 1978: Laténský dům stupně LT A z Hrušová, okr. Mladá Boleslav. In: AR 29, s. 87-91.
Budinský, P. - Waldhauser, J. 2001: Keltské pohřebiště Radovesice II v severozápadních Čechách.

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více