kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Literatura

Čižmář, I. 2006: Ptení. Osídlení mikroregionu v době laténské. Ms. bakalářské práce, FF MU Brno.
Čižmář, I. 2008: Zázemí oppida Staré Hradisko. Ms. diplomové práce, FF MU Brno.
Čižmář, I. 2012: Pozdně laténská chata z Dětkovic (okr. Prostějov). Acta Musei Moraviae XCVII, 85–100.
Čižmář, I. – Čižmářová, H. 2013: Laténské sídliště Hulín „Ve vysokém trní“ (okr. Kroměříž). Pravěk NŘ 21, 179–198.
Čižmář, I. 2015: Pozdně laténská chata z Ohrozimi, okr. Prostějov, Archeologické rozhledy LXVII–2015, 438–463 
Čižmář, I. 2018: Vývoj laténského osídlení na střední Moravě v období změny centrálních sídel. Manuscript of a Ph.D. dissertation, Faculty of Philosophy and Science, Silesian University, Opava.

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více