kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Dubský Bedřich (1880-1957)

Dubský, B. 1915: Mohylová kultura u Paračova. In: PA 27, s. 46-47.
Dubský, B. 1915a: Gallská kultura v jižních Čechách. In: PA 27, s. 47-48.
Dubský, B. 1917: Římské sídliště na Volyňsku. In: PA 29, s. 132-134.
Dubský, B. 1917a: Stradonická osada u Cehnic na Strakonicku. In: PA 29, s. 188-190.
Dubský, B. 1919: Stradonická osada u Kuřimen na Strakonicku, Mohylová osada... In: PA 31, s. 39^12, 154-156.
Dubský, B. 1921: Předhistorie Strakonicka. Strakonice.
Dubský, B. 1922: Prehistorické zprávy ze Strakonicka. In: PA 33, s. 138-140.
Dubský, B. 1922-23: Hallstattská osada u Milivic na Volyňsku. In: PA 33, s. 112-114.
Dubský, B. 1922–23: Hradiště Věnec u Lčovic. Památky archeologické 33, s. 318–325
Dubský, B. 1924–25: Hradiště u Písku. Památky archeologické 34, s. 463–468
Dubský, B. 1925: Stradonická osada u Kbelnice. In: PA 34, 197-200.
Dubský, B. 1925a: Praehistorie Strakonicka. Popis politického okresu strakonického, s. 182-191. Strakonice.
Dubský, B. 1925b: Gallská osada a stradonická chata u Třešovic na Strakonicku. In: PA 34, 210-212.
Dubský 1926-27: Mohyly u Černíkova na Strakonicku. In: PA 35, s. 228-229.
Dubský, B. 1927: O původu hradišť v Pootaví. In: PA 35, s. 232-235.
Dubský, B. 1927a: Hradiště Zámek u Zad. Zborovic na Strakonicku. In: PA35,s. 568-570.
Dubský, B. 1927b: Laténská osada u Řepice na Strakonicku. In: PA 35, s. 326-328.
Dubský, B. 1928-30: Hrad u Čimelic. In: PA 36, s. 97-100.
Dubský, B. 1928-30a: Žárové laténské pohřebiště u Strakonic. In: PA 36, s. 291-293.
Dubský, B. 1930: Stradonická osada u Petrovic na Strakonicku. In: PA 36, s. 96-97.
Dubský, B. 1931: Mohyly na Strakonicku. In: PA 37, s. 45-59.
Dubský, B. 1932: La Téne jižních Čech. Strakonice.
Dubský, B. 1933: Laténská osada u Turné na Strakonicku. Stradonické vrstvy ve Velké Turné. In: PA 39, s. 72-74.
Dubský, B. 1933a: Hradiště Sedlo u Sušice. In: PA 39, s. 38^14.
Dubský, B. 1938: Seznam archeologických nálezů hlášených Státnímu archeologickému ústavu... In: Zprávy památkové péče 2, s. 97-98.
Dubský, B. 1940: Předhistorický výzkum na hradě Zvíkově. In: Zájmy Milevského kraje 1. 11., č. 11.
Dubský, B. 1947–48: Hrad u Skočic. Zlatá stezka 14, s. 23–25.
Dubský, B. 1949: Pravěk jižních Čech. Blatná.
Dubský, B. 1956: Raně laténská osada u Dobevi (okr. Písek). In: PA 47, s. 42-51.
Dubský B. 1959: Hradec u Hudčic na Březnicku. In: AR 7, s. 644-648

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více