kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Literatura:

Jansová, L. 1929: Soupis Čáslavská. Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu čáslavském. Praha.
Jansová, L. 1957: Příspěvek k chronologii jihočeského pozdního halštatu. In: PA 48, s. 425-462.
Jansová, L. 1959-60: Studně na [aténských oppidech. In: PA 50 a 51, s. 557-578 a 136-160.
Jansová, L . 1960: Halštatsko-laténské žárové hroby u Starého Knína. In: AR 12, s. 493-496.
Jansová, L. 1961: Datování laténského pohřebiště v Královicích u Plzně. In: PA 52, s. 268-274.
Jansová, L. 1962: Pozdně laténské osídlení jižních Čech (nepublikovaná kandidátská práce). Praha.
Jansová, L. 1962a: Konec jihočeských mohyl doby laténské. In: PA 53, s. 306-329.
Jansová, L. 1963. Laténská červeně malovaná keramika z českých nálezů. In: PA 54, s. 336-342.
Jansová, L. 1964: Svědectví keramiky o pobytu Bojů na jihozápadním Slovensku a přilehlém území. In: Studijné zvesti AU SAV v Nitre 13, s. 185-194.
Jansová, L. 1964a: Referáty o pracovních výsledcích čsl. archeologů, s. 107. Liblice.
Jansová, L. 1965: Hrazany keltské oppidum ve středních Čechách. Praha.
Jansová, L. 1966: Výzkum oppida nad Závistí v letech 1963-1965. In: AR 18, s. 138-156.
Jansová, L. 1966a: Kamenná hlava z keltského oppida nad Závistí. In: AR 18, s. 249-263.
Jansová, L. 1968: Mšecké Žehrovice und Frage der Viereckschanzen in Bóhmen. In: AR 20, s. 470-489.
Jansová, L. 1971: Několik pozdně halštatských až časně laténských nálezů ze Sedlčanska. In: BZO 1971, s. 262-275.
Jansová, L. 1971a: Keltisches Oppidum Závist. Heutiger Stand der Ausgrabungen und die ihre Ergebnisse. In: AR 23, s. 273-281.
Jansová, L. 1972: Laténská kultura a Keltové v Čechách. In: ASM 10/1, s. 135-145.
Jansová, L. 1974: Zur Múnzprágung auf dem Oppidum Závist. In: PA 65, s. 1-33.
Jansová, L. 1978: Keltové v Čechách. Pravěké dějiny Čech, kapitoly 12, 6, 7, 9, 16. Praha.
Jansová, L. 1983: Dva fragmenty kamenných skulptur ze Závisti. In: PA 74, s. 350-365.
Jansová, L. 1983a: O počátcích laténské fortifikace v Čechách. In: Studie Archeologického ústavu ČSAV v Brně 11/1, s. 3-120.
Jansová, L. 1986, 1988, 1992: Hrazany-Das keltische Oppidum in Böhmen /., II., III. Praha.

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více