kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Literatura

Pleiner, R. 1958: Základy slovanského železářského hutnictví v Českých zemích. Praha.
Pleiner, R. 1958a: Úvaha o halštatsko-laténskésídlištní keramice severozápadních Čech podle nálezu chaty v Dobříěanech u Žatce. In: PA 49, s. 119-141.
Pleiner, R. 1974: K otázce keltských zbraní na základě hrobového nálezu z Třebohostic. In: PA 26, s. 461^167.
Pleiner, R. 1974a: Technika za přisvojovacího a nejstaršího výrobního hospodářství do 10. stol. In: Dějiny techniky v Československu, s. 21-60. Praha.
Pleiner, R. 1974b (1984): Hutnictví železa v pravěku a časné době dějinné (do 6. stol. n. L). In: Dějiny hutnictví železa v Československu 1, s. 13-33.
Pleiner, R. 1979: Otázka státu ve staré Gallii. Praha.
Pleiner, R. 1982: Untersuchungen zur Schmiedetechnik auf dem keltischen Oppida. In: PA 73, s. 86-173.
Pleiner, R. 1993: The Celtic Sword. Oxford.
Pleiner, R. 2000: Metalografický výzkum pěti železných nástrojů z bezdědovického depotu. In: Michálek 2000, s. 91-116.
Pleiner, R. et al 1978: Pravěké dějiny Čech. Praha.
Pleiner, R. - Princ, M. 1984: Die latěnezeitliche Eisenverhůttung und die Untersuchung einer Rennschmelze in Mšec, Bôhmen. In: PA 75, s. 133-180.
Pleiner, R. - Sakař, V. 1955: Pozdně laténská železárna v Kostomlatech u Nymburka. In: AR 7, s. 628-632.

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více