kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Literatura:

Soudská, E. 1956: Výzkum vBoleticích u Českého Krumlova. In: AR 8, s. 350-360.
Soudská, E. 1956a: Halšcatsko-laténsképohřebiště v Pročevilech u Blane. In: AR 8, s. 822-826.
Soudská, E. 1961: Pozdně halštatské žárové pohřebiště v Lazsku. In: PA 53, s. 260-267.
Soudská, E. 1964: Pozdně halštatské sídliště v Příšovicích u Turnova. In: ASM 1, s. 53-71.
Soudská, E. 1965: Pozdně halštatské sídliště v Tuchoměřicích-Kněživce. In: AR 17, s. 342-354.
Soudská, E. 1966: Obydlí na pozdně halštatských sídlištích. In: PA 57, s. 535-595.
Soudská, E. 1968: Hrob s maskovitou sponou z Manětína-Hrádku. Archeologické rozhledy 20, 451-469
Soudská, E. 1969: K třídění plochých halštatských žárových pohřebišť v severozápadních Čechách. In: PA 60, s. 164—196.
Soudská, E. 1972: Problémy období pozdně halštatského. In: ASM 10/1, s.128-134.
Soudská, E. 1976: Hrob 196 z Manětína-Hrádku a další hroby s dvoukolovými vozy v Čechách. In: AR 28, s. 625-654.
Soudská, E. 1994: Die Anfänge der keltischen Zivilisation in Böhmen. Das Gräberfeld Manětín-Hrádek. Praha.

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více