kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Literatura

Zápotocký, M. 1961: Pravěké nálezy ze sbírky Clary-Aldringen na teplickém zámku. In: AR 13, s. 628-640.
Zápotocký, M. 1962: Halštatsko-laténský zahloubený objekt kultovního charakteru (?) z Libkovic u Duchcova. In: AR 14, s. 22-32.
Zápotocký, M. 1963: Nálezy ze sídlišť citolibského typu na Litoměřicku. In: AR 15, s. 146-166.
Zápotocký, M. 1969: K významu Labe jako spojovacia dopravní cesty. In: PA 60, s. 277-366.
Zápotocký, M. 1972: Příspěvky k osídlení Ústecka v pravěku a raném středověku. In: Litoměřicko 9, s. 67-81.
Zápotocký, M. 1973: Keltská pohřebiště na Litoměřicku. In: AR 25, s. 139-184.
Zápotocký, M: 1975: Archeologické nálezy a výzkumy litoměřického muzea v letech 1945-1973. In: BZO 1973, Praha 1975, s. 191-246.
Zápotocký, M. 1989: Pravěká výšinná sídliště a hradiště na Litoměřicku (2. část). In: AR 41, s. 506-542.

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více