kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Literatura

Zavřel, P. 1993: Současný stav znalostí o pravěku území města České Budějovice. In: Jihočeský sborník historický 42, s. 3-29.
Zavřel, P. 1996: Současný stav poznání sídlištního zázemí oppida Třísov. In: AR 48, s. 98-112.
Zavřel, P. 1998: Předstihový výzkum sídliště z pozdní doby bronzové, pozdní doby halštatské a pozdní doby laténské v Novosedlech u Kájova, okr. Český Krumlov. In:  Archeologické výzkumy v jižních Čechách 11, s. 7-51.
Zavřel, P. 2000: Nálezy z doby římské na hradišti Sedlo u Sušice. In: Sborník Národního muzea 54 (história), s. 153-160.

Militký, J. - Zavřel, P. 1990: Záchranný výzkum sídlištního objektu z pozdní doby laténské v Bežerovicích (okr. Tábor). In: Archeologické výzkumy v jižních Čechách 7, s. 143-150.

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více