kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Mohylové pohřebiště z halštatu „Čertův kámen"

Na katastrálním území obce se nachází několik mohylových pohřebišť na návrší „Stélka" je skupina 35 mohyl a jižně od tohoto místa je v poloze „Čertův kámen" skupina 42 mohyl kolem osamoceného balvanu. V roce 1934 prozkoumal O. Eichhorn dvě s bohatým halštatským inventářem a s dodatečnými časně laténskými pohřby. Mezi nálezy vyniká keramika zdobená kolkem a zlomek maskovité spony – mužská hlava s vousy a přilbou. V prostoru mezi mohylami byly odkryty také dva ploché hroby, z nichž jeden s bronzovým nožem z pozdní doby bronzové.
V roce 1948 prozkoumal Archeologický ústav mohylu 24 o průměru 14 m vysokou 1,5 m s dodatečným časně laténským pohřbem a hlavním pohřbem ve středu pod kamenným závalem. Pohřební komora měla čtvercový tvar, na povrchu byla vymezena ohořelými trámy a kolem žárového pohřbu roztroušeného na podlaze stálo 22 nádob a dva bronzové lité turbánky. Z okolí obce pochází také bronzový meč liptovského typu nalezený v r. 1925 a dnes uložený v Muzeu ve Stříbře.

ksice ksice turbanky

Text: JW
Zdroj
: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Související články

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více