kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

Mohylové pohřebiště s dodatečnými žárovými hroby. Unikátní nález zastupuje zápa­doevropský import - zlomek maskovité spony se ztvárněním hlavy muže v helmě je popsán v publikaci Keltské hlavy a postavy ext link 15

 

Datování: Keltové - doba laténská

Literatura:
Rybová, A. 1957: Halštatská mohyla s dodatečným pohřbem u Kšic. Archeologické rozhledy 9, 611–625.
Šaldová, V. 1974a: Halštatské mohylové pohřebiště u „Čertova kamene“, k. ú. Kšice, okr. Tachov. Archeologické rozhledy 26, 120–151.

Lokace: Kšice, Okres: Tachov, Plzeňský kraj

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více