Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  Nalezeno celkem 34 výsledků.

  Insubriafestival, Itálie 22.-25.04.2005  ...

  22.-25.04.2005 Insubriafestival, Itálie Mezinárodní festival keltské kultury; na pozvání našich italských partnerů Terra Insubria. Plán akce Odjezd je ve čtvrtek večer, sraz u Křižáka po ...

  Katalog výstavy Celti di Boemia e di Moravia (Itálie)  ...

  K výstavě Celti v italském Varese byl vydán katalog exponátů. Od listopadu 2004 byla v muzeu v italském Varese otevřena výstava Celti, jejíž část byla věnována nálezům z Čech a Moravy a oblasti Insubria. ...

  3.30 Korál

  ... s bronzovou a korálovou výzdobou (Canosa di Puglia, Itálie), bronzová zobákovitá konvice s korálovými vložkami (Basse-Yutz, Francie), bronzová plaketa (Chlum, Čechy). Nejčastěji byly zdobeny spony, např. ...

  3.16.4.3 Nádoby

  ... Itálie. Strakonice - zlomek nádoby Aryballos, import z východního Středomoří, Ha D 2,3–LT A Staré Hradisko - zlomek nádoby, technika „Millefiori“, Importy z východního Středomoří či jižní Itálie, ...

  Barbaři v pohybu

  ... pochodového tábora. Výstava přiblíží jak život domácích Germánů, tak doklady materiální kultury z území Itálie a římských provincií. Zdroj: Muzeum regionu Boskovicka  ...

  1.1.3 Průnik uměleckých stylů do Čech

  Průnik časně laténské uměleckého stylu do Čech. Inspiračními oblastmi jsou např. oblast Marny, stř. Porýní a severní Itálie. Projevilo se to především u výzdob: maskovité spony sekáče pseudoantropomorfní ...

  Věstonický genofond převládal v Evropě

  ...  zároveň vedoucím výzkumné základny v Dolních Věstonicích. Právě z Dolních Věstonic pocházejí kosterní pozůstatky využité pro analýzu DNA. Do stejné genetické skupiny patří i nálezy z Itálie, Rakousk ...

  1331 Karel IV. v Itálii

  29. března 1331 Karel je poslán do Itálie V Itálii má za úkol hájit lucemburskou signorii (panství) na severu Itálie. Krátce po příjezdu do Pavie se jej o Velikonocích pokusí otrávit. Karel díky půstu ...

  Národy antického Středomoří řeckýma očima

  ...  oblast širší střední Evropy a na území antické Itálie nebo dnešního Řecka či Turecka se dostali skrze své výboje a dobyvačná tažení. Řadu návštěvníků expozice zajisté napadne otázka proč jsou vystaven ...

  Markomanské války v letech 166-180

  ... dvacetičtyřech letech v roce 180 tzv. Kommonovým mírem. Fáze válek: 1. fáze 166 – pronikání Markomanů, Kvádů, Langobardů, Sarmatů… směrem k římské říši (172 pronikli až do Itálie) 2. fáze 172 – 175 ...

  0166-180 Markomanské války

  ... dvacetičtyřech letech v roce 180 tzv. Kommonovým mírem. Fáze válek: 1. fáze 166 – pronikání Markomanů, Kvádů, Langobardů, Sarmatů… směrem k římské říši (172 pronikli až do Itálie) 2. fáze 172 – 175 ...

  Karel IV.

  ... když přijel někdo z Prahy. Po návratu z Francie a Itálie  se ve svých sedmnácti letech ujímá vlády v Čechách, jako markrabě moravský. Česká země byla vydrancovaná bez práva a lid byl zubožený. Jeho otec ...

  Břeclavsko patřilo také Langobardům

  ... z Panonie do Itálie. Tak se Langobardi dostali postupně do sousedství kmene Gepidů a následně také Slovanů. Zvláštní pozornost zasluhuje hrob nalezený na katastru Šakvic, který v hloubce sedm a půl metru ...

  Foffová Z., Vurm B.: Příběh templářů I

  ... s mnoha fakty a neobvyklými historickými souvislostmi. Jednotlivé kapitoly doplňuje množství původních fotografií míst spojených s templáři, především z území Itálie, Francie, ale i naší republiky. Obrázkům ...

  Hradiště u Písku - 2 mohyly

  ... předmětem v jedné z mohyl byla bronzová konvice se zobákovitým ústím, vysoká asi 23 cm - vynikající práce etruského uměleckého řemesla, donesená darem nebo obchodníky z Itálie přes alpské průsmyky. Na ...

  Svátek keltské kultury Beltine 2010

  ... studnu, posvátný strom, pohanské kultovní místo, pranýř a šibeniční vršek. PROGRAM ještě ladíme... budeme jej upřesňovat Hudební program: Folkstone Itálie Beltaine Polsko 1st Czech Pipes ...

  Svátek keltské kultury Beltine 2010

  ... vahadlovou studnu, posvátný strom, pohanské kultovní místo, pranýř a šibeniční vršek. PROGRAM ještě ladíme... budeme jej upřesňovat Hudební program: Folkstone Itálie Beltaine Polsko 1st ...

  Bona - bašta Bójů

  ... dy 350 př. n. l. Felsinu obsadil keltský kmen Bójů. Obchod se zastavil, etruské město padlo, stala se z něj bójská Bona, tedy "osada", "základna", "bašta". Zdejší kraj, známý dnes pod názvem Severní I ...

  Bona - bašta Bójů, 2. díl

  II. Jak se Bójové dostali do Itálie Podle římského historika Tita Livia Keltové přišli v několika skupinách. Ty překračovaly Alpy postupně jedna za druhou, a také různými směry. Samotný název „Alpy“ je ...
  • 1
  • 2

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo