kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Albrechtice, hradiště Sedlo

Hradiště Sedlo je umístěno na vrcholové partii hory Sedlo (902 m n. m.) a bylo postaveno v pozdní době halštatské. Je druhé nejvýše položené hradiště. Má rozlohu 2,9 ha. Trojdílný hrazený areál ve výjimečné nadmořské výšce 902 m.
Opevnění bylo postaveno z lícované hradby o š. cca 3–4 m s vnitřní dřevěnou konstrukcí, doplněné násypem ze štěrku a hlíny o celkové délce 900 m.
Při archeologických výzkumech (Poprvé zkoumáno v letech 1930-32, 34, 1953-55) zde byly nalezeny obydlí - dvě polozemnice o rozměrech cca 6 x 4 metry. V jejich výplni byla nalezena keramika, výhradně z 5. a 2.-1. století. Byl nalezen také prestižní předmět malovaného keramického zboží a bronzová opěrka ucha cedníku ze severní Itálie ext link 15, dále i žernov řeckého typu. Tyto nálezy bývají pokládány za doklad přítomnosti členů tehdejší společenské elity.

Literatura:
Dubský, B. 1933a: Hradiště Sedlo u Sušice. In: PA 39, s. 38 14., 1949;
Beneš, A. 1980: Horní Pootaví v pravěku a na počátku dějin. In: Sborník vlastivědných prací o Šumavě k 650. výročí města Kašperské Hory, s. 7-57. Kašperské Hory. 1980;
Zavřel, P. 2000: Nálezy z doby římské na hradišti Sedlo u Sušice, Sborník Národního Muzea v Praze, Řada A – Historie 54/1–4, 153–160.
Chytráček, M. – Metlička, M. 2004: Die Höhensiedlungen der Hallstatt- und Latenezeit in Westböhmen. PA Supplementum 16, 203–204

Lokace: Obec Albrechtice | Okres Klatovy | Plzeňský kraj, | Region Šumava |
Expozice: Hradiště
Datování:  halštat HaD/LTA–LTA/B, LTC2–D1 latén - Keltové | mladší doba římská | Slované | Raný středověk

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Odkaz: archeologickyatlas.cz

GPS: 49°11‘23.47“N, 13°34‘15.663“E

 Foto: © Horák V., 2001, Keltoi

Upozornění!
Archeologické výzkumy mohou provádět, podle zákona č. 20/1987 Sb. pouze AÚ AV ČR a další oprávněné odborné organizace, které mají povolení od Ministerstva kultury ČR. Vyhledávání pomocí detektorů a dalších pomůcek je nezákonné a trestné!

Hradiště v České republice ext link 15

 

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více