kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

Ahníkov, dříve též Hagensdorf, obec Málkov (okr. Chomutov)
Na pozemku katastrální číslo 492/3, které leží v bývalých zahradách ve východní části obce, byl roku 1933 prokopán objekt s nálezy keramiky, datované prof. H. Preidelem do posledního století před změnou letopočtu.

Lokace: Ahníkov | Okres: Chomutov | Ústecký kraj,
Datování: Keltové - doba laténská

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Literatura:
Preidel, H. 1935: Heimatkunde des Bezirkes Komotau. Komotau, s. 86;
Černá, E. - Ondráčková, L. 1996: Archeologická sbírka Okresního muzea v Chomutově. Teplice - Chomutov., s. 13;
Waldhauser, J. ext link 15 1996b: Regionale keramische Kreise der júngeren Latěnezeit in Bohmen: Anfánge der Forschungen. In: Die Kelten in der Alpen und an der Donau, s.335-357, Budapest - Wien, s. 350.