kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

- 1939-46 nalezeno mnoho běžných keramických nálezů z 6. a 5. století
- z minimálně čtyř míst byly nálezy kostrových keltských hrobů ze 4.-3. století 
- u jedné z koster byla zjištěna kožená pokrývka hlavy s bronzovými segmenty
- dvě sídlištní koncentrace - zlomky rotačního žernovu a keramiky z 3.-1. století
- komplexní odkryv dvorce prvních historických Keltů z počátku 4. století. V devíti objektech (polozemnicích, zásobnicích, hliníku a nadzemním kůlovém domě) byly roku 1975 nalezeny bronzové a železné spony, brousky, zrnotěrka, přesleny a další předměty
- sídlištní objekt ze 4.-1. století
- rozsáhlé výzkumy v místech uhelných dolů

Datování: Keltové - doba laténská

Literatura:
Waldhauser, J. 1981: Prameny ke studiu keltského osídlení v povodí střední Bíliny. Výzkumy v Čechách 1976-1977, Supplementum, s. 27-68., s. 29-33;
Waldhauser, J. - Holodňák, P. 1984: Keltské pohřebiště z Bíliny, okres Teplice. In: PA 75, s. 181-216., s. 298-210

Lokace: Okres: Teplice, Ústecký kraj

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více