Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  Nalezeno celkem 51 výsledků.

  Slované

  Encyklopedie Slovanů a raný středověk a jejich života: 1. Slované | 2. Sídla Slovanů | 3. Řemesla a činnosti Slovanů | 4. Cestování Slovanů | 5. Společnost Slovanů | 6. Duchovno Slovanů | 7. Lokality - ...

  Lexikon Slované - raný středověk

  ... - "způsobem římským" - kamenná hradba zděná na maltu Opevnění - uměle vybudovaná překážka za účelem ochrany, různé provedení - valy, kamenné zdi, klešťovité brány, ... abeceda P Palisáda ...

  Kol.: České země v raném středověku

  Tento soubor studií o nejstarších českých dějinách vznikl z přednášek předních českých odborníků konaných při příležitosti výstavy „Střed Evropy okolo roku 1000“. Jejich cílem bylo poukázat na výsledky ...

  Češov, pravěké a raně středověké hradiště

  ... může tvořit severovýchodní část, kde je patrný jiný úhel vnitřní hrany příkopu a vnější strany valového objektu. Vzdálenost mezi vnějším okrajem příkopu a korunou valu se pohybuje mezi 16 až 18 metry. ...

  Slovanská nebo raně středověká archeologie?

  ... - vybudovat stát. Budiž nám tedy dovoleno - při samozřejmém vědomí vší problematičnosti a složitosti soudobých etnických poměrů - hovořit o té části archeologického bádání, jež se zabývá raným středověkem, ...

  Všechlapy - Ohrazený areál z časného eneolitu?

  ... v mnoha obdobích: starší eneolit, mladší/pozdní doba bronzová, raný středověk). Skrývka odhalila 138 objektů (kůlové jámy, rozměrné zásobnice, dvě polozemnice). Významným nálezem byl objev velkého příkopového ...

  2018 Významná výročí

  ... se zmocnila náhlým nočním útokem Pražského hradu, Hradčan a Malé Strany. Do jejich rukou padly i rozsáhlé sbírky. 24.10.1648 - podepsána vestfálská mírová smlouva o míru v Evropě 18.7.1658 - ve Franfurtu ...

  Zámek Svijany

  Již v sobotu 25. června 2016 se otevřou brány nově zrekonstruovaného zámku ve Svijanech, kde je k vidění také archeologická expozice. Uvidíte původní osídlení, hroby, poklad a nebo originály nádob z doby ...

  Nález stříbrných mincí

  ... vývoji středoevropských hospodářských a politických dějin v prvním století nám dosud známého vývoje samostatného českého přemyslovského státu,“ dodává profesor Vorel. „Poklad se předáním ze strany nálezce ...

  1.2 Kde je Boiohaemum?

  ... Markomany od Karnunta, kteréžto místo v území norické mjest z této strany nejbližší." Z této informace můžeme korektněji odvodit umístení Boiohaema jenom na území v dlouhé zóne kdesi severně od Dunaje ...

  Dalimilova kronika

  Veršovaná kronika tak řečeného Dalimila je jedním ze základních děl českého dějepisectví. Neznámý autor ji napsal česky kolem roku 1310, záznamy končí rokem 1314. Podle svého nejdůležitějšího zdroje ...

  Duchcov vznikl na bažině

  Archeologové objevili v okolí duchcovského zámku středověkou dřevěnou cestu, která vedla nad močály k branám města. Průzkumy při opravě vodovodu a kanalizace v historickém centru vydaly řadu nálezů ...

  1434 Bitva u Lipan

  ... předstíraným ústupem vylákal radikály z výhodné pozice a udeřil na ně poté, co podnikli výpad. V ten okamžik vyrazila i skupina jezdců ukrytých u potoka Bylanka, vnikli mezi rozpojené vozy. Tuhá bitva ...

  Pohansko připomíná slávu Velkomoravské říše

  ... učené bratry Cyrila a Metoděje. Do staroslověnštiny byly přeloženy některé pasáže bible a bylo vytvořeno nové písmo – hlaholice. Snaha o emancipaci církevní správy však vyvolala nepřátelství ze strany ...

  Horoměřice - záhadná stavba

  ... na návrší, ze kterého je na všechny strany velmi dobrý rozhled. Jedná se skutečně o jakési centrální místo v krajině, které jakoby ony rondely, pohřebiště i tajemná obdélníková stavba v pravěku korunovaly. ...

  Bubeneč - Archeologický výzkum v roce 2011

  ... archeologický výzkum na parcele č. p. 95. Na pozemku byly zkoumány na ploše 450 m2 doklady kontinuálního osídlení sahajícího od neolitického období až po raný středověk. S určitou nadsázkou je možné konstatovat, ...

  Chloumek

  Lokace: Okres: Mladá Boleslav, Středočeský kraj,eneolit, doba bronzová Slované

  Svátek keltské kultury Beltine 2010

  ... studnu, posvátný strom, pohanské kultovní místo, pranýř a šibeniční vršek. PROGRAM ještě ladíme... budeme jej upřesňovat Hudební program: Folkstone Itálie Beltaine Polsko 1st Czech Pipes ...

  Svátek keltské kultury Beltine 2010

  ... vahadlovou studnu, posvátný strom, pohanské kultovní místo, pranýř a šibeniční vršek. PROGRAM ještě ladíme... budeme jej upřesňovat Hudební program: Folkstone Itálie Beltaine Polsko 1st ...

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo