Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  Nalezeno celkem 49 výsledků.

  3.07.4.2.9 Výrobky - zbraně, vybavení bojovníka

  Mezi zbraně, vybavení bojovníka patří: meč oštěp, kopí štít dýka sekáč - Sekáč je dlouhý železný nůž s masivní rukojetí carnyx (což je hudební nástroj) Výzbroj, bojovnická a jezdecká výstroj Měč ...

  3.07.4.2.9 Výrobky - zbraně, vybavení bojovníka - sekáč

  Sekáč je dlouhý železný nůž s masivní rukojetí Sekáč plátovaný bronzem z mohyly XIII v Mírkovicích, počátek 5. stol. př. Kr. (Podle Chytráčka.) Branov, sklonek 5. stol. př. Kr.  

  3.07.4.2.9 Výrobky - zbraně, vybavení bojovníka - šípy

  Luk a šípy patřily mezi velmi užívané zbraně. Mezi nálezy nacházíme železné hroty šípů: - šipky s tulejkou - s křidélky (příklad Závist) - listovité (obr. 54: 9). Jako velmi výjimečný ...

  3.07.4.2.9 Výrobky - zbraně, vybavení bojovníka - opasek

  Součást mužské výstroje tvořil opasek. V období LT B1 byl zhotovován z textilu či kůže, takže jej dokládají jen železné opaskové kroužky. V období LT B2-C1a byl nošen opasek celokovový z tordovaných ...

  3.07.4.2.9 Výrobky - zbraně, vybavení bojovníka - pancíř

  Ojediněle se zachovaly fragmenty železného kroužkového pancíře. Byl vyráběn ze železného plechu nebo ze železných kroužků (kroužková košile). V Čechách a na Moravě jsou zatím ojedinělé nálezy, malé ...

  3.07.4.2.9 Výrobky - zbraně, vybavení bojovníka - puklice

  Štít byl vybaven na lícové straně železnou puklicí různých tvarů. Puklice je kování kryjící zesílený střed nebo zpevňující středové žebro štítu na vnější straně v místě, kde z vnitřní strany bylo držadlo ...

  1.4 Naši ochránci a jejich zbraně

  Naši ochránci se rozdělují do dvou hlavních skupin - pěšáci a jízda. Jejich výzbroj se skládá z meče, kopí, oštěpu, luku, praku a štítu. Jako ochranou zbroj používali kroužkové pancíře a bronzové či ...

  3.07.4.2 Výrobky

  Výrobky ze železa, které byly produkovány v kovárnách lze rozdělit podle účelu do těchto skupin: 3.07.4.2.1 Výrobky - ohništní nářadí: závěs kotle, lopatka (ohništní, výhňová), železný kozlík, rožeň, ...

  3.07.4.2.10 Výrobky - opasková zápona

  Opaskové zápony prošly během laténu bohatým vývojem: V období LT C2 se nosily zápony okrouhlé či trojúhelníkovité se zvednu­tým knoflíkem (Závist, Hrazany) V období LT D se vyráběly zápony ...

  Ponětovice - Žárová nekropole

  Žárová nekropole z 2. stol. př n. l. byla prozkoumána J. Poulíkem v r. 1936. V 35 hrobech byly uloženy spálené kosti spolu s předměty a nádobami, které rovněž prošly žárem pohřební hranice. Velmi zajímavým ...

  3.14. Zpracování kůže - Výroba kožených opasků

  Součást mužské výstroje tvořil opasek. V období LT B1 byl zhotovován z textilu či kůže, takže jej dokládají jen železné opaskové kroužky. Později byl opasek železný,  viz: 3.07.4.2.9 Výrobky - ...

  Vysoké Pole - Hradiště Klášťov

  ... na Klášťově archeology ohromil. Je jich na 700! Zastoupeny jsou jak zbraně (sekery – bradatice, hroty šípů, zlomek čepele meče apod.), tak i součásti výbavy jezdce a koně (ostruhy, podkovy, udidla, třmeny). ...

  La Tène (CH)

  ... 1907-1917 a publikován v roce 1923 (Paul Vouga). Naleziště vydalo na 2500 různých předmětů, z nichž zhruba třetinu tvoří zbraně (železné meče, kopí, štíty) především z mladší doby laténské, dále šperky, ...

  6.15.4 Mohyla

  ... prostředí: velké mohyly s komorami, jižní a západní Čechy Ritus: žárový (kostrové špatně ověřitelné /Sedlec-Hůrka/) Výbava: Běžné: keramika, bronzové i zlaté šperky, postroje, zbraně (od LT A i meč) Nejbohatší: ...

  Soutěž Římské dějiny v nás

  ... porobena). Na jedné straně je na nich vyobrazen hrdý a moudrý císař v plné síle, na druhé straně pod ukořistěnými zbraněmi pokořená smutná postava Germanie. Jedna taková ražba se nalezla též při výzkumech ...

  6.15 Rituální deformace předmětů hrobových výbav

  ... a lze to vysvětlit jako snahu zabránit zneužití zbraně jiným živým nebo znemožnit mrtvému škodit živým. Ponětovice - Rituálně deformovaný železný meč v železné pochvě, žárové pohřebiště Ponětovice meče ...

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo