kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

V době laténské se setkáváme s ukládáním předmětů na různá místa. Jedná se o votivní dary a depoty.

Depoty jsou záměrné ukládání předmětů do země. Depoty jsou dočasné a votivní. Dočasné depoty je uložení materiálu a majetku s úmyslem jej později vyzvednout.

Votivní dary jsou dary bohům, božstvu a ukládáají se na různá posvátná místa či svatyně, např. prameny, bažiny, řeky, studny, vykopané jámy, apod.
Vzývaná nadpřirozená moc nebo božstvo měly zabezpečit ochranu zdraví a síly. Byly věnovány např. zbraně úmyslně poškozené, mince, šperky, apod.

Mezi nejznámější votivní dar na území ČR patří např. tzv. Duchcovský poklad z Lahoště ext link 15, možná nález 83 železných předmětů v Kolíně ext link 15, nález mincí v Leskovicích ext link 15, Nemějice - svatyně? - Burkovák ext link 15

Nejznámější votivní dary u Keltů v Evropě:
- nález v Dánsku - Gundestrup (DK) - nález kotle ext link 15
- nález bohatě zdobeného štítu v Anglii -Battersea (EN) - nález bohatě zdobeného štítu ext link 15
- nález přilby v řece Seina ve Francii - Amfreville-sous-les-Monts (F) - přilba ext link 15

V době laténské se setkáváme s depoty mincí a depoty předmětů např. z bronzu, železa a také ze zlata a stříbra. Lze je rozdělit také na depoty železných nástrojů a zbraní a depoty šperků a ozdob

Depoty v České republice:
Benátky nad Jizerou | Bezdědovice | Bohdalovice | Chotělice | Kolín | Lipany | Soběsuky nad Ohří | Stradonice | Podolí | Vlastec-Temešvár 

Depoty na Moravě
Buchlovice - Hradiště Modla | Dubicko | Chvalčov-Hostýn | Loučka-Kozlov - Obírka | Provodov-Rýsov | Přílepy | Velké Opatovice | Všemina 

Depoty v evropských lokalitách jsou popsány v Encyklopedii Keltů Keltská Evropa Votivní dary a depoty ext link 15

Literatura:
Smejtek, L. – Lutovský, M. – Militký, J. 2013: Encyklopedie pokladů v Čechách. Praha, s. 12
Kotýnek, M. 2020: Laténské depoty železných předmětů ve střední Evropě. Archeologie západních Čech, Západočeské muzeum v Plzni, p. o.

Zdroj:
Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15
Čižmářová, J.: Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více