kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

Na vrcholku Hrádek se nachází hradiště o rozměrech cca 35 x 85 metrů. Lokalita je známa svými nálezy zlatých keltských mincí. Uvádí se odtud 10-12 ks statérů mušlového typu a jejich nominálních hodnot. Dochované exempláře typů Paulsen 434 - třetinka s dvěma hrboly a cikcaky, 444 - třetinka a 132 - osminka s trojúhelníkem, paprsky a kuličkami, jsou datovány do stupňů LTC/D1. Lokalita osídlena lidem tzv. púchovské kultury.

Koncem 80. let byl nalezen depot železných předmětů - výhňová lopatka, kladivo, dláto s tulejí a sekera s tulejí.
V roce 1987 nalezen depot železných předmětů - dlouhá kosa, radlice, dvě objímky, skoba, výhňová lopatka, sekera, dláto, průbojník aj.).

Datování: doba laténská Keltové LTC/D1

Literatura:
Radoměrský, Pavel 1955: Nálezy mincí Čechách, na Moravě a ve Slezsku, I, 1, Praha., 83;
Meduna, Jiří 1980b: Die latenezeitlichen Siedlungen und Gréiberfelder in Méihren (Katalog), PAM XI, Brno, 299;
Čižmář, Miloš - Kohoutek, Jiří - Langová, Jana 1993: Hradisko púchovské kultury u Všeminy, okr. Zlín, Pravěk NŘ 3, 161-175;
Kolníková, Eva 1998: Keltské mince v peňažných dejinách Moravy, in: Peníze v proměnách času, Ostrava, 21-33., 26, 27;
Čižmář, Miloš 1997a: Mähren. Goldmünzen, in: Das prähistorische Gold in Bayem, Böhmen und Mähren, PA - Supplementum 7, 299-305, 349-350., 263

Zdroj: Čižmářová, J.: Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku ext link 15

Lokalita: Všemina, Okres: Zlín, Zlínský kraj

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více