kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

Nehrazený rovinný obytný a pohřební areál. Prozkoumáno 200 polozemnic a množství dalších objektů, včetně 51 kostrových hrobů období LT B–C1.
1930-95 - výzkum pohřebiště ve skupinách a osamocených hrobech na ploše několika desítek hektarů
- v kostrovém hrobě č. 821 byl nalezen zlatý amulet
- Roku 1981 bylo v rýze u vepřína vzorkováno 36 objektů z doby laténské. Během těžby štěrkopísku v letech 1985-91 došlo k prozkoumání 90 polozemnic a dalších stovek, možná i tisícovek kůlových jamek a dalších objektů včetně žlábků. Na ploše téměř šesti hektarů stávalo několik dvorců z 6.-1. století, blízko nichž se ve 4.-3. století a ojediněle snad i v 5. století pohřbívalo. Z nálezů časného laténu zaslouží zmínky kostěné obložení rukojeti dýky, resp. meče. Z doby okolo roku 400 se podařilo zachytit lidské, dospělé i dětské kostry s částečně dislokovanými kostmi (včetně „několika novorozeňat"), které se nacházely v jámách sídliště. U nich byly zjištěny předměty z bronzu a železa. Z výplní zemnic pocházejí velmi početné železné předměty (nože, sekáč, poříz, klíče, výhňové lopatky, sekyra), dále malovaná keramika a zlomky skleněných náramků; zrnotěrky, mlýny řeckého typu a rotační mlýnky;
- 1988 depot v malé jamce nalezeny dva klíče a sekáč. Datování LT C2–D1
- Unikátní „parohová dýka" s rukojetí zdobenou zvěrnými motivy z 5. století

Datování: Keltové - doba laténská

Literatura:
Holodňák, P. 1991: Záchranný archeologický výzkum v Soběsukách (okres Chomutov) v letech 1985-1988: předběžná zpráva. In: AR 43, s. 423-435.
Holodňák, P. 1999: Stav a perspektivy zpracování záchranného výzkumu u Soběsuk, okr. Chomutov. In: Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1993-1997, s. 203-207.
Smejtek, L. – Lutovský, M. – Militký, J. 2013: Encyklopedie pokladů v Čechách. Praha, s. 331

Lokace: Okres: Chomutov, Ústecký kraj

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více