kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Kdo je to druid, drusada?

Druid
- člověk s velkými schopnostmi. Druidové jsou našimi „knězi“ – jsou to velmi vzdělaní lidé znající zákony a sílu přírody. Druidové se zabývají věštěním, kouzly, astrologií - vypočítáváním rituálních a přírodních cyklů, teologií, právem, medicínou, přírodními vědami, hudbou a poezií. Jsou v takové úctě, že si je za rádce vybírají naši vládci. Jejich učení se předává pouze ústně a trvá mnoho let.

Drusada
- žena druid (zdroj: Ivo Wiesner ve své stati Národ v lénu bohů ("Keltky měly často výjimečné schopnosti, které uplatňovaly jako kněžky - drusady v léčitelství..." "Jak už to mezi mládeží bývá, našli v sobě zalíbení keltská drusada Liban (Libuše) a Přemysl z rodu nýrských Lemúzů...").

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více