kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

Z vrchu Bacín pocházejí střepy nádoby a zlomek kolkované keramiky z 6. a 5. století. Nelze vyloučit souvislosti s kultovním místem ze 7.-6. století, kdy docházelo k manipulaci s lidskými pozůstatky, které byly na lokalitě nalezeny ve skalních puklinách.

Lokace: Vinařice | Okres: Beroun | Středočeský kraj
Datování: Keltové - doba laténská

Literatura: Matoušek, V. 2000: Bacín... In: Archeologie ve středních Čechách 4, s. 15-30, s. 18.

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více