kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Babín 1-2 zničené hradiště?
Babín 3

Babín 1-2 zničené hradiště? - na nízkém vrchu Háji se mělo údajně nacházet zničené hradiště? Informace byly částečně ověřeny až v letech 1984 a 1992, kdy na poli na jižním úpatí vrchu Háje, klesajícím k Březovému potoku, nalezeny početné zlomky keramiky ze 6.-5. století. Jedná se snad o dvě lokality, jednu na vrchu a druhou pod ním. Zda na vrchu Háji stálo hradiště, nelze nyní, po devastaci lokality, která se v době totality nacházela ve vojenském prostoru, rozhodnout.

Babín 3 - v lese na jižním úpatí výše zmíněného vrchu Háj se rozkládá mohylové pohřebiště. Z deseti mohyl, které v roce 1931 prozkoumala americká archeologická expedice (W. J. Fewkes, R. W. Ehrich), bylo osm zcela bez nálezů, další z 6. století a v poslední mohyle č. 1 se nalézaly předměty z 5. století.

Lokace: Horažďovice | Okres: Klatovy | Plzeňský kraj,
Datování: Keltové

Autor: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Literatura:
Dubský, B. ext link 15 1932: La Téne jižních Čech. Strakonice, s. 105;
Beneš (BZO 1984-85, s. 9);
Hůrková (BZO 1990-92, s. 9-10); tatáž 1996, s. 2;
Beneš, A. 1993: Keltové a jejich předci na Horažďovicku. In: Hlas domova, s. 37-48., s. 40.
Jansová, L. ext link 15 1962a: Konec jihočeských mohyl doby laténské. In: PA 53, s. 306-329, s. 308-310;
Linksfeiler(ová) 1977: Die stempelverzierte Keramik in Bóhmen und Máhren. In: Archáologische Informationen 4, s. 82-107, s. 102;
Charvátová, K. - Spurný, V. - Venclová, N. ext link 15 1992: Nálezové zprávy StAÚ 1919-1952. Praha., s. 13;
Michálek, J. ext link 15 - Venclová, N. ext link 15 1994: Laténské sklo ze Strakonicka. In: AR 46, s. 558-583., s. 558.

Související články

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více