kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Lokace: Okres: Uherské Hradiště | Zlínský kraj,
Datování: paleolit, eneolit, doba bronzová, Keltové doba laténská, Slované

V roce 1894 našel A. Fadrus zlomky laténské tuhové keramiky a železný nůž.

Literatura: Šimek, Emanuel 1958: Poslední Keltové na Moravě, Brno, 104

Autor: Čižmářová, J.: Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku ext link 15