kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

- výšinné sídliště na místě dnešního zámku
- žárový hrob - spálené kůstky se zlomky železných předmětů z 5. století př. n. l.
- střepy na několika místech
- v letech 1990-91 záchranný výzkum. Zachytil vrstvu a pod ní několik objektů a část polozemnice ze 2.-1. století

Lokace: Okres: Tábor, Jihočeský kraj
Období: Keltové,Slované

Literatura:
Beneš, A. - Soudská, E. 1964: Pozdně halštatské žárové pohřebiště u Bechyně v jižních Čechách. In: AR 16, s. 749-752.
Beneš, A. 1966: Muzeum keramiky v Bechyni. In: Zprávy ČSSA. Suppl. 1., s. 2-3.

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více