kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

1. v letech 1994-95 na hradním návrší nalezeny zlomky keramiky ze 3.-1. století, pod II. nádvořím se nacházely střepy z doby bronzové, halštatské a 3.-1. století - zvažováno využití strategicky exponované polohy o rozloze cca 0,9 ha jako malého opevnění Keltů - castella - nebo méně pravděpodobně jako výšinného sídliště.
2. v roce 1962 tuhové hřebenované střepy
3. možné ložisko tuhy v poloze Městský vrch v Českém Krumlově

Datování: neolit, doba bronzová, halštatská, Keltové - doba laténská LTC–D

Literatura:
Michálek, J. 1993: Laténezeitliche Funde aus dem Stadtbereich von Passau. Passau., s. 75-96

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Lokace: Český Krumlov, Okres: Český Krumlov, Jihočeský kraj

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více