kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

- z hrobu ze 4.-3. století  bronzový náramek či nánožník o průměru 8 cm

- Výzkum 2001 - zkoumána nehrazená rovinná osada. Polozemnice, zásobní a jiné jámy a relikty povrchových staveb vytvářejí skupiny více či méně uzavřených jednotek. V areálu pracovala kovolitecká dílna. Nálezový soubor obsahuje také imitaci řecké keramiky. Datování LT A.

Datování: Keltové - doba laténská

Literatura:
Filip, J. 1956: Keltové ve střední Evropě. Praha, s. 349.
Chytráček, M. 2003: Chržín, okr. Kladno. In: Výzkumy v Čechách 2001, Praha, 88–89
Chytráček, M. 2007b: Časně laténské sídliště v Chržíně (okr. Kladno) s napodobeninou červenofigurové keramiky a s doklady kovolitectví a zpracování jantaru. Archeologické rozhledy 59, 461–517.

Lokace: Chržín, Okres: Mělník, Středočeský kraj

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více