kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

Hradiště Hrada - Plocha lokality, která byla opevněna hlavně přírodou v podobě kolmých skalních stěn, ale zčásti také hliněným valem, činí 15 ha. Nález polozemnice s kostmi sedmi jedinců, kteří zemřeli násilnou smrtí. Valové opevnění široké 2 až 5 m a vysoké až 2 m.
Hradiště Klamorna - hradiště na skalním ostrožnovém bradle o ploše pouhých 1320 metrů čtverečních se svou rozlohou řadí k miniaturním opevněním. Přiléhá k hradišti Hrada, jsou spojené úzkou šíjí, může se jednat o jeho akropoli. Spojovací šíje byla chráněna valem, která má dnes šířku ca 7 m a výšku ca 2 m.

Jeskyně Krtola - nález keramiky

Převis Portál v blízkosti jeskyně Krtola - zlomky keramiky, která byla „domácími" obyvateli středního Pojizeří užívána v 5.-3. století.

Datování: paleolit, neolit, eneolit, doba bronzová, halštat, Keltové - doba laténská LTC–D, Slované

Literatura:
Jenč, P. 1993: Záchranný archeologický výzkum jeskyně Portál na Chodové v oblasti Mužský-východ (k. ú. Mužský). In: Pojizerský sborník 1, s. 48-57.
Waldhauser, J. 1996: Keltové na Jizeře a v Českém ráji. Praha - Mladá Boleslav., s. 50, 111.

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Lokace: Dneboh-Mužský Okres: Mladá Boleslav, Středočeský kraj

 

Hradiště v České republice ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více