kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

- velké sídliště, jež bylo zkoumáno v letech 1955 až 1961 - polozemnice, jedna velká povrchová kůlová stavba tvořící nepravidelný obdélník 12 x 10 m, trvalé osídlení od 6. do 1. století s přestávkou ve 4. století
- Kontakty s jižní Evropou naznačuje nález kamenného řeckého mlýnku
- Nejvýznamnější zjištění představuje palisádou ohraničený prostor o rozměrech 79 x 62 m. S největší pravděpodobností se jedná o „panský dvorec", sídlo společenské elity z 5. století. LT A

Datování: Keltové - doba laténská

Literatura:
Jansová, L. 1957: Příspěvek k chronologii jihočeského pozdního halštatu. In: PA 48, s. 425-462
Jansová, L. 1962: Pozdně laténské osídlení jižních Čech (nepublikovaná kandidátská práce). Praha., s. 196-208

Lokace: Krašovice, Okres: Příbram, Středočeský kraj

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více