kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

Hradiště Skočický hrad - Kolo - má rozlohu ca 1 ha. Hradiště je rozděleno na akropoli (ca 50 x 20 metrů) a předhradí kamenným valem. Hradiště ze sklonku doby bronzové. Nálezy keramiky a duchcovské spony. Opevnění na sucho skládané kameny o základové šíři ca 4 m,

Datování: eneolit, doba bronzová, doba halštatská HD/LTA, Keltové - doba laténská LTB1, LTC2–D1.

Literatura:
Chvojka, O. – John, J. – Janovský, M. – Michálek, J. 2013: Pravěké osídlení Hradiště u Skočic (okr. Strakonice). Archeologické výzkumy v jižních Čechách 26, s. 25–75
Kotýnek, M. 2016: Osídlení výšinných poloh ve střední až pozdní době laténské, Archeologie západních Čech

Lokace: Skočice-Kolo, okres Strakonice, Jihočeský kraj

Zdroj: Čtverák et al. ext link 15 2003, Encyklopedie hradišť v Čechách, Libri

Související články

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více