kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Lokace: Jihočeský kraj, Plzeňský kraj
Datace: Pravěk, Keltové

U Javoří Pily na Šumavě se pravidelně v období mezolitu objevovali kočovníci. Podle archeologů, kteří místo v národním parku našli, to dokládají stovky úlomků nástrojů. Jde přitom o zdaleka nejvýše položené sídliště, jaké bylo zatím u nás objeveno.