kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

  • Na ostrožně o velikosti ca 20 ha u řeky Lužnice, lokalita byla ve středověku zastavěna městem.
  • 1878 - nález 8 cm dlouhé bronzové sošky kance z pozdní doby laténské, silně zdůrazněná hřbetní hříva, ve které bylo šest otvorů
  • Koridorgis - název sídliště v Ptolemaiově mapě ze 2. století n. 1. ztotožnil známý český historik A. Sedláček s Táborem
  • 1993-94 v části bývalého hradního areálu Kotnov zjištěna vrstva ze 2. poloviny 6. (?) a počátku 5. století a převrstvena laténskou vrstvou ze 3.-1. století

Datování: doba halštatská, Keltové - doba laténská LTC–D, doba římská

Literatura:
Sedláček, A. 1880: Klaudia Ptolemaia zprávy o Čechách a zemích sousedních. Výroční zpráva reál. gymnasia v Táboře r. 1880. Tábor, s. 32
Břicháček, P. – Krajíc, R. 1994: Die hallstattzeitliche Besiedlung im historischen Stadtkern von Tábor. Archäologische Arbeitsgemeinschat Ostbayern/West- und Südböhmen. 3. Trefen 16. bis 19. Juni 1993 in Kelheim, s. 43–48
Hrubý, P. 1998a: Výšinné lokality pozdní doby halštatské a časné doby laténské v jižních Čechách. Zprávy ČAS, Supplément 34. Praha.

Lokace: Tábor, Okres: Tábor, Jihočeský kraj

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více