kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

  • opevnění Na Hradě, zbytky valu a zbytek příkopu
  • hradiště zaniklo násilně okolo roku 500 př. n. l., dále zlomky keramiky ze 2. a možná také z 1. století
  • zhruba 300 m jihovýchodně bylo při povrchovém sběru v roce 1979 zjištěno sídliště Keltů ze 2.-1. století

Datování: neolit, doba bronzová, halštat, Keltové - doba laténská

Literatura:
Vokolek, V. 1982a. Výzkum v Topolu. ZprKMVČ 9, s. 24-29., s. 26, 28;
Vokolek, V. - Vávra, M. 1983: Výzkum hradiště v Topolu v r. 1982. In: ZprKMVČ 10, s. 19-23., s. 23.
Mangel, T. 1998: Laténské osídlení Chrudimská. In: ZprKMVČ 24, s. 65-72, s. 69.

Lokace: Topol, Okres: Chrudim, Pardubický kraj

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více