kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

- sídliště zkoumáno před 1. světovou válkou, nalezeny střepy pozdně laténské tuhové keramiky, železná součást koňského postroje a zlatá mince (velký statér mušlového typu)

Datování: Keltové - doba laténská LT C/D1

Literatura: Meduna, J. ext link 15 1980a: Die latenezeitlichen Siedlungen und Gräberfelder in Mähren. Brno, 19

Lokace: Okres: Kroměříž, Zlínský kraj

Zdroj: Čižmářová, J.: Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více