kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

Nehrazená rovinná osada v zázemí hradiště Závist s téměř 4 desítkami objektů.
- 1974 - nálezy objektů 
- 1989 objeven zahloubený objekt se zlomky keramiky a železa z 5. století
- 1982-84 prozkoumána část sídliště z 5. století - 48 objektů z 5. století, průzkum velkého nadzemního domu o rozměrech 9,5 x 14 m, roubený zřejmě panský dům ext link 15 s bohatým souborem šperků, nástrojů a náčiní, skleněné korále, bronzové spony, kroužek z jantaru, náramek z bronzu, snad i nejstarší v Čechách známou železnou podkovu. Doložena byla mimo j i né konzumace hrachu a čočky.

Datování: Keltové - doba laténská

Literatura:
Motyková, K. 1986: A settlement site from the early La Těne period at Dolní Břežany by Prague. In: Archaeology in Bohemia 1981-1985, s. 135-147
Motyková, K. 1993: Contribution á la question de ľorigine du fer ä cheval. In: Études celtiques 30, s. 149-164. s. 163-164;
Drda, P. - Rybová, A. 1998: Keltové a Čechy. Praha, s. 73-75.

Lokace: Dolní Břežany, Okres: Praha-západ, Středočeský kraj

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více