kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

- kolem roku 1920 nalezen laténský bronzový náramek
- v roce 1978 nalezen keltský kostrový hrob bojovníka s výbavou - železný meč, kopí, botka kopí, štít, polovina masivního švartnového kruhu
- v roce 1985 byl rozrušen žárový hrob, nalezeny fragment bronzového opasku, železná spona a slitek modrého skla, LT C1
- 1989 odkryty tři kostrové hroby, zajímavostí byl žlab ohraničující čtvercový prostor zhruba 15x15 metrů, uvnitř kterého byl očekáván nález hrobu; ten však zjištěn nebyl. Datováno podle okolních hrobů do LTB–C1?
- 1990 při sběrech bylo nalezeno 6 zlomků náramků z modrého skla, 6 modrých skleněných perel, jedna žlutá perla s modrými očky a zlomek perly z modrého a zeleného
skla a množství keramických střepů.

Datování: Keltové - doba laténská

Literatura:
Škojec, Jaroslav 2000: Archáologische Fundstátten und Fun- de im „Hinterland" des Burgwalls von Mikulčice IV (Katast- ralgebiete Čejkovice, Dolní Bojanovice, Josefov, Nový Poddvorov, Petrov, Prušánky, Starý Poddvorov, Strážnice, Sudoměřice, Vnorovy), in: Studien zum Burgwall von Mikulčice IV, Brno, 417-419
Čižmářová, Jana 1993b: Zjišťovací výzkum v Dolních Boja- novicích, PV 1989, 116-117

Lokace: Dolní Bojanovice, Okres: Hodonín, Jihomoravský kraj

Zdroj: Čižmářová, J.: Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více